e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Likwidacja stażu podyplomowego lekarzy 2009-03-17


Likwidacja stażu podyplomowego i przesunięcie terminu lekarskiego egzaminu państwowego będzie dotyczyła osób, które w tym roku rozpoczną studia medyczne.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zakładają zmiany w systemie kształcenia lekarzy przesłano już do konsultacji. Projekt powinien być przyjęty w połowie roku.

Resort zdrowia proponuje likwidację stażu podyplomowego. Aktualnie absolwenci kierunku lekarskiego mają obowiązek odbycia stażu podyplomowego, który trwa 12 miesięcy. W tym czasie mają oni ograniczone prawo wykonywania zawodu. Mogą zajmować się pacjentami, ale tylko pod opieką bardziej doświadczonego lekarza. Podczas stażu pensja młodego lekarza jest finansowana ze środków publicznych. W tym roku, po raz pierwszy, środki na ten cel są zarezerwowane w Funduszu Pracy, a nie w budżecie Ministerstwa Zdrowia.
Za likwidacją stażu nie jest samorząd lekarski. Według niego, w czasie studiów lekarskich brakuje zajęć praktycznych, które pozwalają na bezpośredni kontakt z pacjentem. Oprócz tego coraz częściej chorzy nie zgadzają się na uczestnictwo grupy studentów, np. podczas przeprowadzania zabiegu czy badania. Tomasz Korkosz, rzecznik prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że to w trakcie stażu młody lekarz uczy się postępowania z pacjentem i praktycznie wykorzystuje wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach. Z taką opinią nie zgadza się jednak część lekarzy.

Stowarzyszenie Hipokrates, które gromadzi młodych lekarzy, podkreśla, że zmiany w systemie kształcenia są potrzebne, ale ich wprowadzenie wymaga dużych zmian, np. w programie nauczania na kierunkach lekarskich.
Resort zdrowia zakłada, że program zostanie rozszerzony głównie o większą liczbę zajęć z zakresu onkologii i ratownictwa medycznego.

Likwidacja stażu oznacza również przesunięcie terminu lekarskiego egzaminu państwowego (LEP). Obecnie lekarze taki egzamin mogą zdawać pod koniec stażu podyplomowego. Po wprowadzeniu planowanych zmian byłby on w praktyce egzaminem kończącym studia.

Źródło: Gazeta Prawna