e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Refundowany lek na ADHD dostępny w aptekach 2009-03-17


W aptekach dostępny jest już refundowany lek na syndrom ADHD dla dzieci i młodzieży.

Lek kosztuje teraz 3 złote i 60 groszy, a do tej pory kosztował 360 złotych. .

Dla wpisania na listę leków refundowanych tego leku decydująca była ocena Agencji Oceny Technologii Medycznych. Agencja oceniła, że lek ten jest wart refinansowania i w połączeniu z psychoterapią jest bardzo skuteczny. Lek mogą zapisać specjaliści neurolodzy dziecięcy na receptach ścisłego zarachowania. Będzie on stosowany równolegle z psychoterapią. Refundowany jest dla pacjentów do 18 roku życia.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disodrer), znany pod nazwą ADHD występuje na całym świecie i jest rozpoznawane u dzieci. Ma trzy główne objawy:
  • problemy z utrzymaniem uwagi,
  • problemy z impulsywnością,
  • nadmierna ruchliwość.
Szacuje się, że ADHD dotyka między 3 a 8 proc. dzieci w wieku szkolnym, ale tylko 20 proc. dotkniętych nim dzieci trafia pod specjalistyczną opiekę. Częściej ADHD wystepuje u chłopców.

Nowa lista z lekami refundowanymi obowiązuje od poniedziałku. Nadal refundowane będą m.in. leki na: astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, chorobę Alzheimera, chorobę i zespół Parkinsona, chorobę Leśniowskiego-Crohna, choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, miażdżycę naczyń wieńcowych, mukowiscydozę, osteoporozę, padaczkę, schizofrenię, stwardnienie rozsiane, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także stan po zawale.

Źródło: Gazeta Prawna