e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lutym 2009r. 2009-03-17


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2009 r. 10,9%. W porównaniu do stycznia 2009 wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

Wzrost natężenia bezrobocia w końcu lutego 2009 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia 2009r. (w granicach od 0,8 punktu do 0,1 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia (o 0,8 punktu) do 18,9% wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim.

W porównaniu do ostatnich lat luty 2009 r. charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

 • w lutym 2005 r. – stopa bezrobocia wyniosła 19,4%;
 • w lutym 2006 r. – stopa bezrobocia wyniosła 18,0%;
 • w lutym 2007 r. – stopa bezrobocia wyniosła 14,8%;
 • w lutym 2008 r. – stopa bezrobocia wyniosła 11,3%.
Do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS szacuje liczbę pracujących. Aktualnie dysponuje szacunkiem pracujących ze stycznia 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec lutego 2009 r.
W liczbach bezwzględnych liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1634,4 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. do 1719,1 tys. osób w końcu lutego 2009 r. (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). Tak więc wzrost liczby bezrobotnych w ciągu ostatniego miesiąca wyniósł 84,6 tys. osób, czyli 5,2% w stosunku do stycznia 2009.

Wzrost liczby bezrobotnych w końcu lutego 2009 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia 2009r. odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) był w województwach:

 • wielkopolskim - o 7,7% (o 8,1 tys. osób, z poziomu 104,8 tys. osób do poziomu 112,9 tys.);
 • pomorskim - o 7,5% (o 5,7 tys. osób, z poziomu 76,6 tys. do poziomu 82,4 tys. osób);
 • śląskim - o 7,1% (o 9,8 tys. osób, z poziomu 138,1 tys. do poziomu 147,9 tys. osób);
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2009 r. wyniosła 64,4 tys. W porównaniu do stycznia 2009 roku (67,6 tys. ofert) zmniejszyła o 3,2 tys. ofert, czyli o 4,8%.
W porównaniu do lutego 2008 r. (102,1 tys. ofert) liczba ofert pracy w lutym 2009r. zmniejszyła się o ponad 1/3 i była również niższa niż w lutym 2007 (87,6 tys. ofert) i 2006 r. (73,3 tys. ofert).
Spadek liczby ofert pracy w lutym 2009 roku w porównaniu do stycznia odnotowano w 7 województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwach:

 • mazowieckim - liczba ofert pracy zmniejszyła się o niemal 1/3 (z poziomu 9 tys. w styczniu br. do poziomu 6,2 tys. w lutym 2009 roku);
 • śląskim - odnotowano spadek liczby ofert pracy o 19,4% (z poziomu 9,5 tys. do poziomu 7,7 tys.).
Natomiast najwyższy wzrost liczby zgłoszonych ofert miał miejsce w województwach:
 • podlaskim - liczba ofert pracy wzrosła o ponad 1/3 (z poziomu 1,7 tys. w styczniu br. do poziomu 2,2 tys. w lutym 2009 roku);
 • zachodniopomorskim - liczba ofert pracy wzrosła o 22,9% ( z poziomu 3,5 tys. do poziomu 4,3 tys.).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej