e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” 2009-03-17


Program "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy" przewiduje m.in. szkolenia, staże, doradztwo zawodowe i zakup profesjonalnego sprzętu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym np. pracę przy komputerze.

Na projekt, który realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Caritas Polska przeznaczono 11,5 mln zł. 85 proc. kosztów projektu pokryją środki unijne, a pozostałe 15 proc. PFRON.
Kierownik projektu Zofia Kozłowska powiedziała, że jest to program pilotażowy, który ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany od 29 grudnia 2008 do końca 2009 r. Projekt kierowany jest do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, a także dla ich rodzin i opiekunów. Projekt ma na celu wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki.

Organizatorzy liczą, że w ciągu najbliższego roku wsparciem szkoleniowym i doradczym objętych zostanie 1,5 tys. osób. z czego według organizacji:

  • 23 osoby znajdą zatrudnienie,
  • 231 podniesie kwalifikacje zawodowe,
  • 69 będzie kontynuowało lub podejmie naukę,
  • 185 ukończy szkolenie zawodowe,
  • 69 odbędzie staż pracy,
  • wszystkie osoby biorące udział w programie skorzystają z doradztwa zawodowego.
W ramach projektu można również zakupić sprzęt, który pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć pracę, np. komputera z myszką poruszaną bez użycia rąk. W projekcie przewidziano też m.in. refundację kosztów przystosowania samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane skorzystaniem z programu powinny skontaktować się z jedną z organizacji zaangażowanych w projekt. Wkrótce ruszy też strona internetowa projektu: www.pracabezbarier.org.

Źródło: Gazeta Prawna