e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-03-17


24 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Dz.U. z 16 lutego 2009r. Nr 25, poz. 155.

26 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz.U. z 11 lutego 2009. Nr 22, poz. 128.

12 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania. Dz.U. z 25 lutego 2009. Nr 30, poz. 203.

13 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Dz.U. z 26 lutego 2009. Nr 31, poz. 215.

13 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe. Dz.U. z 26 lutego 2009. Nr 31, poz. 217.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 5 marca 2009. Nr 35, poz. 275.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 5 marca 2009. Nr 35, poz. 276.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 5 marca 2009. Nr 35, poz. 277.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 5 marca 2009. Nr 35, poz. 278.