e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-03-17


25 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Dz.U. z 10 marca 2009. Nr 37, poz. 295.

31 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 6 marca 2009. Nr 36, poz. 279.