e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2009 roku 2009-04-14


Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu marca 2009 r. wyniosła 1 758,3 tys. osób. W porównaniu do końca lutego 2009 r. wzrosła o 39,5 tys. osób czyli o 2,3 proc.

Wzrost liczby bezrobotnych w końcu marca 2009 r. w porównaniu do stanu z końca lutego odnotowano w piętnastu województwach. Najsilniejszy względny (procentowy) był w województwach:

  • wielkopolskim - o 4,9 proc. (o 5,6 tys. osób);
  • śląskim - o 4,4 proc. (o 6,5 tys. osób);
  • dolnośląskim - o 3,4 proc. (o 4,6 tys. osób);
  • łódzkim - o 3 proc. (o 3,4 tys. osób);
  • małopolskim - o 3 proc. (o 3,5 tys. osób);
  • pomorskim - o 3 proc. (o 2,4 tys. osób).
Tylko w województwie świętokrzyskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 84,8 tys. osób (o 0,5 tys. osób tj. o 0,6 proc.).

Wzrost liczby ofert pracy w marcu 2009 roku odnotowano w piętnastu województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie lubelskim. Tam liczba ofert w porównaniu do lutego wzrosła o 114,8 proc. (o 2,9 tys. ofert).

W analogicznych okresach w latach ubiegłych liczba zgłaszanych ofert pracy wynosiła:

  • w marcu 2005 r. – 73,1 tys. ofert, tj. o 10,3 tys. ofert więcej niż w lutym 2005 r.;
  • w marcu 2006 r. – 99,4 tys. ofert, tj. o 26,1 tys. ofert więcej niż w lutym 2006 r.;
  • w marcu 2007 r. – 123,9 tys. ofert, tj. o 36,3 tys. ofert więcej niż w lutym 2007 r.;
  • w marcu 2008 r. – 106,1 tys. ofert, tj. o 4,1 tys. ofert więcej niż w lutym 2008 r.
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego 2009r.) wyniosła w marcu 2009 roku 11,2 proc. W porównaniu do lutego wzrosła o 0,3 punktu procentowego.

Wzrost natężenia bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,4) odnotowano w 15 województwach. Tylko w województwie świętokrzyskim stopa bezrobocia nieznacznie spadła (o 0,1 punktu w porównaniu do lutego).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej