e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Gabinety krioterapii muszą wymienić sprzęt 2009-04-14


Narodowy Fundusz Zdrowia przez zmianę zasad refundowania zabiegów krioterapii, naraził ponad 2 tys. placówek medycznych na wymianę kosztownej aparatury.

W zarządzeniu prezesa NFZ z 11 marca w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na rehabilitację leczniczą fundusz zrezygnował z refundowania zabiegów krioterapii miejscowej przy zastosowaniu aparatury wykorzystującej dwutlenek węgla. Tylko zabiegi z użyciem aparatów pracujących na ciekłym azocie mogą być refundowane.
Prof. Zbigniew Śliwiński, krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii podkreśla, że tym sposobem urzędnicy wycięli połowę świadczeniodawców, którzy oferują zabiegi z użyciem dwutlenku .
Przedstawiciele branży lekarskiej będą domagać się od prezesa funduszu wprowadzenia autopoprawki i wykreślenia kontrowersyjnego zapisu.
W Polsce wszystkich placówek medycznych, państwowych oraz prywatnych, które oferują zabiegi krioterapii jest ok. 4 tys. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed oszacowała, że wymiana sprzętu nieakceptowanego przez NFZ może kosztować nawet 40 mln zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty przeszkolenia pracowników i dostosowania gabinetów do przepisów o przechowywaniu w gabinetach azotu.

Źródło: Gazeta Prawna