e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstaną centra urazowe 2009-04-14


We wszystkich województwach mają powstać centra urazowe zapewniające kompleksową pomoc m.in. ofiarom wypadków drogowych.

Co roku w Polsce około trzech milionów osób ulega obrażeniom ciała. 300 tys. z nich wymaga hospitalizacji, a 30 tys. umiera. Śmiertelność po urazach w Polsce wynosi 75 na 100 tys. mieszkańców i jest to o połowę więcej niż np. w USA czy krajach Europy Zachodniej. Urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych zgonów w Polsce. O powstaniu centrów urazowych mówi nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), która ma głównie umożliwić pacjentom dostęp do szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia w jednym miejscu.

Konieczność powstania centrów urazowych zgłosiło Towarzystwo Chirurgów Polskich. Mają one powstawać w wielospecjalistycznych placówkach posiadających m.in. szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny oraz oddziały chirurgiczne i neurochirurgiczne. Resort zdrowia uważa, że takie działanie zmniejszy liczbę powikłań u ofiar wypadków oraz obniży śmiertelność i przypadki kalectwa pourazowego. Centra mają być też bazą szkoleniową i dydaktyczną dla kadry medycznej.
Według projektu ustawy o PRM, mają one swoim działaniem objąć minimum milion ludzi, a optymalnie dwa miliony lub więcej. Nowelizacja ustawy przedłuża również na kolejne lata obowiązywanie aktualnego mechanizmu podziału środków na zadania ratownictwa medycznego. Zawieszony zostanie więc dotychczasowy system finansowania ratownictwa za pomocą tzw. algorytmu.

Źródło: Gazeta Prawna