e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne poniżej 16. roku życia dostaną karty parkingowe 2009-04-14


Za około dwa miesiące może wejść w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która pozwoli osobom niepełnosprawnym poniżej 16. roku życia korzystać z karty parkingowej.

Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Posłanka PO Joanna Skrzydlewska podkreśliła, że obecnie o wydanie karty parkingowej mogą starać się osoby, wobec których orzeczono znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Jej zdaniem tak sformułowany zapis automatycznie wyklucza niepełnosprawne dzieci, bo wobec nich wydawane są tylko orzeczenia o niepełnosprawności bez określenia jej stopnia.

Zgodnie z proponowanym zapisem, karta parkingowa będzie wydawana na podstawie obu orzeczeń:

  • niepełnosprawności,
  • stopniu niepełnosprawności,
  • na podstawie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień.
Źródło: Gazeta Prawna