e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Firmy nie będą refundować rehabilitacji pracowników 2009-05-12


Pracodawcy będą mogli płacić za rehabilitację pracowników tylko ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łatwiej będzie im jednak utrzymać status ZPChr.

Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będą mogły znajdować się tylko na rachunku bankowym ZFRON i nie mogą być przekazywane przez firmy na inne konta (np. subkonta, lokaty). Mówi o tym założenie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pieniądze ZFRON pochodzą m.in. z ulg podatkowych, które posiadają zakłady pracy chronionej i można je wykorzystać tylko na działania związane z rehabilitacją pracowników.

Firmy nie są zadowolone z pomysłu, aby wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną pracowników mogły być finansowane jedynie bezpośrednio ze środków ZFRON. Jeżeli zmiana ta wejdzie w życie, zakład pracy chronionej nie będzie mógł np. opłacić tego typu działań ze środków własnych, a następnie zrefundować tych kosztów przelewem z rachunku ZFRON.
Z kolei korzystne dla pracodawców mogą być propozycje dotyczące statusu ZPCHr oraz niepełnosprawnego pracownika. Według projektu, firmy będą mogły pobierać pomoc na zatrudnienie niepełnosprawnych nawet w okresie, gdy ich orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na czas określony) utraciło ważność i starają się one o wydanie kolejnego. Zgodnie z założeniami pracodawcy nie utracą statusu ZPChr w razie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności lub gdy nie wyodrębnią oddzielnego rachunku, na którym będą gromadzone środki ZFRON.

Źródło: Gazeta Prawna