e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2009 r. 2009-05-12


Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2009 roku wyniosła 11 procent. W porównaniu do marca spadła o 0,2 punktu procentowego.
 
Według meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2009 wyniosła 1 721 tys. osób. W porównaniu do końca marca 2009 spadła o 37,8 tys. osób (2,1 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych wzrosła o 247,2 tys., czyli o 16,8 proc. W analogicznym okresie 2008 roku (styczeń – kwiecień 2008) odnotowano spadek bezrobocia o 140,9 tys. osób, tj. o 8,1 proc.

Do spadku bezrobocia w kwietniu przyczynił się przede wszystkim wzrost wyrejestrowań z tytułu podjęć pracy m.in. w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie. Nadal duża część bezrobotnych wyjeżdża do pracy do krajów UE.
W poprzednich latach w analogicznym okresie (kwiecień – marzec) odnotowywano spadek liczby bezrobotnych, który wynosił odpowiednio:

  • w okresie kwiecień - marzec 2008 roku - 96, 5 tys. osób ( 5,7 proc.);
  • w okresie kwiecień- marzec 2007 roku - 129,4 tys. osób (5,8 proc.);
  • w okresie kwiecień - marzec 2006 roku - 118,4 tys. osób (4,2 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • świętokrzyskim - o 4,8 proc. (o 4 tys. osób);
  • lubelskim - o 3,9 proc. (o 4,5 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 3,9 proc. (o 3,8 tys. osób).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2009 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 92 tys. i w porównaniu do marca 2009 spadła o 2,2 tys. (o 2,4 proc.). Wzrost liczby ofert pracy w kwietniu 2009 roku w porównaniu do marca odnotowano w siedmiu województwach,. Najsilniejszy (względny) był w województwie warmińsko-mazurskim (o 35,9 proc., tj. o 1,5 tys. ofert).
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca) wyniosła w kwietniu 2009 roku 11 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,2 punktu procentowego.
W poprzednich latach ten wskaźnik był na poziomie:

  • w kwietniu 2008 r. - 10,3 proc.;
  • w kwietniu 2007 r. - 13,6 proc.;
  • w kwietniu 2006 r. - 17,2 proc.
Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,6 do 0,2 punktu) odnotowano w czternastu województwach. Najsilniejszy był w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). W dwóch województwach (śląskim i wielkopolskim) natężenie bezrobocia w porównaniu do marca nie uległo zmianie.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej