e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka 2009-05-12


Ośrodki pomocy społecznej wypłacą wynagrodzenie osobie, która sprawuje opiekę nad małoletnim.

Sąd opiekuńczy będzie mógł przyznać okresowe wynagrodzenie opiekunowi prawnemu, który sprawuje opiekę nad inną osobą. Wynagrodzenie może być przyznane również jednorazowo, ale opiekun otrzyma je dopiero w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Za każdym razem z takim wnioskiem musi wystąpić sam opiekun. O takiej możliwości mówi ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1431), która ma wejść w życie 13 czerwca. Nowe przepisy dotyczą osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest najbliższa rodzina, np. wychowawca dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Takie wynagrodzenie najpierw ma być pokrywane z dochodów lub majątku osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie będzie to możliwe, wynagrodzenie wypłaci jednostka pomocy społecznej. Za każdym razem wynagrodzenie będzie przyznawać sąd. Wyniesie ono miesięcznie maksymalnie 10 proc. przeciętnej pensji (np. w marcu przeciętna pensja wyniosła 3330,49 zł, więc opiekun otrzyma 333 zł.).

Źródło: Gazeta Prawna