e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Unijne dofinansowanie dla warszawskich szpitali 2009-05-12


Warszawskie szpitale i poradnie otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie placówki ochrony zdrowia na Mazowszu dostaną 191 mln zł pochodzących ze środków unijnych.

Wartość wszystkich projektów rozbudowy i modernizacji budynków oraz wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt medyczny na Mazowszu to ponad 242 mln zł.
Wojewódzki Szpital Bródnowski otrzyma nowoczesną aparaturę do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań naczyniowych, a w Szpitalu Czerniakowskim ma powstać w pełni wyposażony zakład diagnostyki obrazowej. Unijne pieniądze pozwolą na przebudowanie jednego z pawilonów Szpitala Grochowskiego. Pojawi się w nim również sprzęt do krioterapii i elektrostymulacji. Nowy sprzęt zakupiony zostanie dla oddziałów chirurgii, neurologii, alergologii i laryngologii w szpitalu dziecięcym przy ul. Niekłańskiej.
Ponad 29 mln zł przeznaczone zostanie na dalszą rozbudowę i modernizację szpitala ginekologiczno-położnicznego przy ul. Madalińskiego. Rozszerzony ma zostać również zakres świadczonych przez szpital usług medycznych. Wartość całego projektu wyniesie 34,6 mln zł.
Poradnie ZOZ-u na Woli zostaną doposażone w sprzęt rehabilitacyjny, dermatologiczny, najnowszej generacji ultrasonograf oraz mammograf. Rozbudowana i wyposażona w niezbędny sprzęt będzie też pracownia badań scyntygraficznych NZOZ Nukleomed przy ul. Żegańskiej.

Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która prowadziła nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, wpłynęło 237 wniosków. Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 126 projektów, a do dofinansowania wybrano 29.

Źródło: Puls Biznesu