e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Pacjenta 2009-05-12


Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta powstanie na podstawie Biura Praw Pacjenta. To tam pacjenci będą mogli składać skargi.

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza w życie trzy inne ustawy zdrowotne – o rzeczniku praw pacjenta, o konsultantach oraz o akredytacji w ochronie zdrowia. Dzięki temu ustawy te wejdą w życie. Mimo że zostały one uchwalone w listopadzie 2008 roku było to niemożliwe, bo nie było w nich określonych dokładnie dat, od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać. Te znalazły się w innej ustawie, która została jednak zawetowana przez prezydenta. W takiej sytuacji rząd przygotował nowy projekt ustawy wprowadzającej.
Zgodnie z uchwaloną już ustawą wprowadzającą, ustawa o konsultantach oraz o akredytacji w ochronie zdrowia wejdą w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tylko przepisy dotyczące ustawy o rzeczniku (z wyjątkiem art. 41–46 i art. 57) zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia ustawy wprowadzającej.

Źródło: Gazeta Prawna