e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opieka paliatywna nad dziećmi 2009-05-12


Brak oddzielnych standardów leczenia dla dzieci przewlekle chorych, które wymagają np. domowej opieki hospicyjnej, powoduje zaniżenie finansowania świadczeń udzielanych im przez NFZ.

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej nad osobami do 18. roku życia. Aktualnie standardy leczenia dzieci i dorosłych są takie same. Jednak rzecznik praw obywatelskich i lekarze, którzy zajmują się opieką nad dziećmi przewlekle chorymi uważają, że standardy leczenia dzieci i dorosłych wymagają odrębnego uregulowania.
Brak takiego rozróżnienia powoduje, że NFZ sam określa warunki i standardy leczenia dzieci, które wymagają domowej opieki hospicyjnej. To Fundusz określa np. tabelę chorób u dzieci, które mogą być objęte opieką hospicyjną. Dzieci, których schorzenia nie znajdują się w tabeli mają bardzo duże trudności z dostępem do właściwej opieki. Fundacja, która zdecyduje się zapewnić tak opiekę nie otrzyma refundacji poniesionych kosztów przez NFZ. Brak odrębnych standardów postępowania z dziećmi wpływa również negatywnie na poziom wyceny udzielanych im świadczeń.

Źródło: Gazeta Prawna