e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Warunki życia dzieci 2009-05-12


Naukowcy uniwersytetu w Yorku przeprowadzili badania dla organizacji charytatywnej CPAG (Child Poverty Action Group) i doszli do wniosku, że w Wielkiej Brytanii, choć jest to kraj dość zamożny, dzieciom i młodzieży wiedzie się pod wieloma względami gorzej niż w Polsce.

Podstawą były dane z 2006 roku, które uwzględniały 43 różne kryteria podzielone na siedem grup:

  • opieka zdrowotna,
  • subiektywne samopoczucie fizyczne i psychiczne,
  • stosunki dzieci z rodzicami i rówieśnikami,
  • środki materialne (poziom zamożności),
  • zachowanie (stopień zagrożenia przemocą),
  • stopień wykształcenia,
  • warunki mieszkaniowe i środowisko.
W rankingu 29 państw (UE plus Islandia i Norwegia) najlepiej wypada Holandia, przed krajami skandynawskimi. Wśród państw postkomunistycznych dzieciom najlepiej wiedzie się w Słowenii (miejsce 7.), Czechach, Słowacji i Estonii (miejsca 16-18.). Polska znalazła się na miejscu 20., a W. Brytania na 24., wyprzedzając tylko Rumunię, Łotwę, Litwę i Maltę. Niemcy są na miejscu 8., a Francja na 15.

Polska wypadła najlepiej w dziedzinie opieki zdrowotnej (śmiertelność niemowląt, otyłość, aktywność fizyczna) oraz oświaty. W tych kategoriach zajmuje miejsce 8., wobec miejsca 24. i 22. w przypadku W. Brytanii. Z kolei najgorszy wynik Polska uzyskała w subiektywnej kategorii fizycznego i psychicznego samopoczucia dzieci i młodzieży oraz w kategorii materialnych warunków życia - zajmuje dopiero 26. miejsce. Polska znalazła się też na dalekim, 23. miejscu w kategorii warunków mieszkaniowych i środowiska. W tych trzech kategoriach W. Brytania ma lepszy wynik.
W dwóch kategoriach: stosunków międzyludzkich (dzieci i młodzieży z rówieśnikami oraz łatwości rozmawiania z rodzicami o swoich problemach), a także ryzyka narażenia na przemoc i inne antyspołeczne zachowania, Polska i W. Brytania zajmują zbliżone miejsca (15. i 16. oraz 17. i 18.).

Źródło: Gazeta Prawna