e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-05-12


4 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dz.U. z 4 maja 2009. Nr 66, poz. 560.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009. Dz.U. z 5 maja 2009. Nr 67, poz. 564.

6 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dz.U. z 21 kwietnia 2009. Nr 62, poz. 516.

8 maja weszło w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 23 kwietnia 2009. Nr 63, poz. 520.