e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-11-08


29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz.1669.

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz.1675.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1874.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1875.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1876.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1877.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Dz.U. z 31 października 2005r. Nr 219, poz. 1878.

3 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Dz.U. z 19 października 2005r. Nr 205, poz. 1701.

3 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. Dz.U. z 3 października 2005r. Nr 191, poz.1607.

4 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Dz.U. z 27 października 2005r. Nr 210, poz.1756.

5 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. z 21 października 2005r. Nr 206, poz. 1723.

8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Dz.U. z 24 października 2005r. Nr 207, poz. 1735.

8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego. Dz.U. z 24 października 2005r. Nr 207, poz. 1738.