e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej 2009-06-16


Studenci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach będą się uczyć na nowoczesnych symulatorach prawdziwych pacjentów, które mówią, poruszają oczami i symulują wszystkie procesy zachodzące w ludzkim organizmie.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej będzie pierwszym tak nowoczesnym ośrodkiem na polskiej uczelni medycznej. Zostanie utworzony w nieczynnej pralni szpitala klinicznego na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie.

Studenci będą tam doskonalić umiejętności praktyczne i umiejętność pracy zespołowej, zwłaszcza w stanach nagłych i zagrożenia życia. Będą ćwiczyć na symulatorach do złudzenia przypominających prawdziwych pacjentów, imitujące też funkcje życiowe. Na takich symulatorach można przeprowadzać różne zabiegi, podawać leki, a one reagują tak, jak reagowałoby w takiej sytuacji ludzkie ciało.

W centrum powstanie sala operacyjna, sala ze stanowiskiem intensywnej terapii, dwie sale ze stanowiskami szpitalnego oddziału ratunkowego, symulator karetki pogotowia oraz dwie sale z symulatorami niemowląt. Będzie również możliwość aranżacji wypadku komunikacyjnego czy wizyty w domu pacjenta. W centrum zostaną także utworzone sale ćwiczeniowe do zajęć z wykorzystaniem wielu mniej skomplikowanych manekinów szkoleniowych, pozwalających doskonalić umiejętności manualne. Będą to m.in. manekiny porodowe, do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej, intubacji, wkłuć i iniekcji, cewnikowania czy małej chirurgii.
Symulacja pozwoli studentom na samodzielne działanie, popełnianie i analizę błędów, ponieważ wszystkie sesje będą nagrywane i omawiane.

W ramach projektu powstaną również dwie sale audytoryjne na około 100 i 120 osób, które pozwolą na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz połączenie audiowizualne z innymi ośrodkami naukowymi czy jednostkami klinicznymi uczelni. Zakupione zostaną mobilne kamery, które umożliwią rejestrację lub bezpośrednią transmisję z sal zabiegowych i operacyjnych szpitali klinicznych ŚUM.

Śląski Uniwersytet Medyczny pozytywnie przeszedł pierwszy, kluczowy etap ubiegania się o unijne środki z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskał już status projektu podstawowego i tym sposobem uczelnia w ciągu pół roku powinna dostarczyć pełną dokumentację techniczną. Na tym etapie oceniana będzie poprawność złożonej dokumentacji, nie ma już konkurencji.

Źródło: Gazeta Prawna