e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy zawód - gerontopedagog 2009-06-16


Za jakiś czas aktywizacją pokolenia trzeciego wieku, terapią zawodową i organizowaniem wolnego czasu będzie zajmował się gerontopedagog.

Postępujące starzenie społeczeństwa powoduje konieczność przygotowania profesjonalnej kadry, która będzie sprawować opiekę nad osobami trzeciego wieku. Nowym zawodem, który częściowo przejmie część takich obowiązków, jest gerontopedagog.
Doc. dr Ewa Czarnecka, dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku tłumaczy, że jest to nowy zawód, który wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom rynku pracy. Absolwenci tej specjalności uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy z ludźmi starszymi. Będą przygotowani do roli animatorów i organizatorów pracy z osobami starszymi. Podczas studiów licencjackich i magisterskich przyszły pedagog zostanie przygotowany do pracy z człowiekiem w każdym wieku.

Prof. Zenon Jasiński podkreśla, że zawód gerontopedagoga mogą wykonywać jedynie osoby, które oprócz dobrych relacji z seniorami, są również chętne nieść pomoc osobom starszym. Osoby wykonujące ten zawód muszą rozumieć, że osoba starsza wraz z wiekiem staje się coraz bardziej bezradna, więc wymaga wsparcia psychicznego.
Doc. dr Ewa Czarnecka informuje, że absolwenci tego kierunku zdobywają doświadczenie, jak prowadzić placówki dla osób starszych, poradnictwo dla seniorów. Otrzymują również uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora oraz uniwersytetach trzeciego wieku. Są oni także przygotowani do szkolenia wolontariuszy.

Eksperci podkreślają, że gerontopedagog, ma za zadanie organizowanie życia osobom w podeszłym wieku. Czasem taka pomoc sprowadza się, do pomocy w załatwianiu różnych spraw w urzędach.

Prof. Zenon Jasiński zwraca uwagę, że nie jest to jednak opieka medyczna. Nie można przy tym mylić osób wykonywających ten zawód z sanitariuszem czy pracownikiem socjalnym. Absolwent takiego kierunku w dyplomie będzie mieć wpisane magister pedagogiki w zakresie gerontopedagogiki.

W Polsce brakuje osób, które mają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami starszymi.

Źródło: Gazeta Prawna