e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W karcie zgonu musi być wpisana płeć dziecka 2009-06-16


Niektórzy lekarze w karcie zgonu dzieci martwo urodzonych nie wpisuje ich płci, a to powoduje, że rodzice mają problemy z ich pochowaniem.

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, podkreśla, że niepełne wypełnienie karty zgonu pacjenta przez lekarza powoduje duże problemy z otrzymaniem aktu zgonu, a tym samym z przeprowadzeniem pogrzebu. Dotyczy to zwłaszcza rodziców dzieci, które urodziły się martwe. Zdaniem lekarzy, w przypadku części z nich ustalenie ich płci jest utrudnione lub niemożliwe i dlatego jej nie wpisują. Takie postępowanie lekarzy powoduje, że urzędy stanu cywilnego odmawiają wystawienia aktów zgonu i tym sposobem rodzice mają trudności z pochowaniem zwłok. Marek Michalak tłumaczy, że część lekarzy w sytuacji, gdy nie są w stanie ustalić płci dziecka, wpisuje w karcie zgonu płeć domniemaną. W ten sposób szanują oni prawo rodziców do pochówku martwego dziecka. Jednak nie każdy lekarz postępuje w ten sposób. Tym samym powstaje problem dotyczący właściwej interpretacji obowiązujących przepisów. Rzecznik praw dziecka zwrócił się więc z prośbą do minister zdrowia o doprecyzowanie przepisów rozporządzenia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. nr 153, poz. 1782).

Źródło: Gazeta Prawna