e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Droższa krew 2009-06-16


Od 2010 roku będą wyższe opłaty za krew oraz wszystkie jej składniki.

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 roku. Zgodnie z tym projektem ceny wszystkich składników krwi wzrosną w 2010 roku. W 2009 roku krew pełna konserwowana kosztuje 240 zł (za jednostkę),a w 2010 roku cena ta będzie wyższa o 10 zł. Zakup jednego preparatu koncentratu krwinek płytkowych z aferezy obecnie kosztuje 1000 zł, a w przyszłym będzie kosztował 1050 zł.
Wzrost ceny krwi i jej składników to dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa konieczność przygotowania nowych cenników. Nie jest natomiast jednoznaczne z uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wynika to np. z tego, że pobrana krew musi być bardzo dokładnie zbadana przy wykorzystaniu coraz droższych odczynników. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że wzrost ceny krwi i jej składników był spowodowany wyższymi kosztami ich produkcji, a także wzrostem inflacji.

Wyższe ceny krwi to także dodatkowe wydatki dla NFZ. W 2009 roku NFZ wyda na ten cel ponad 242 mln zł, a w 2010 roku o 17 mln zł więcej. Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z budżetu w ramach dotacji celowej.

Źródło: Gazeta Prawna