e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2009r. 2009-06-16


Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu maja 2009 wyniosła 1 687,0 tys. osób. W porównaniu do końca kwietnia 2009 roku spadła o 32,8 tys. osób (1,9%).

W analogicznym okresie 2008 roku (maj – kwiecień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,1 tys. osób (o 5,0%).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • lubelskim - o 4,0% (o 4,5 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 3,3% (o 3,0 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 3,0% (o 3,0 tys. osób).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2009 wyniosła 84,9 tys. W porównaniu do kwietnia 2009r. spadła o 8,7 tys. (o 9,3%). Dla porównania w maju 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 104,4 tys. ofert czyli o 19,4 tys. mniej niż w kwietniu 2008 (o 15,6%).

Względny (procentowy) spadek ofert pracy w maju 2009 roku odnotowano w 13-tu województwach. Największy był w województwie warmińsko-mazurskim (o 35,4%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła w maju 2009 roku 10,8%. W porównaniu do kwietnia 2009r. spadła o 0,2 punktu procentowego.
Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 do 0,1 punktu ) odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwach:

  • lubelskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • zachodniopomorskim.
Jedynie w województwie mazowieckim natężenie bezrobocia w porównaniu do kwietnia 2009r. nie uległo zmianie.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej