e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-06-16


19 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe. Dz.U. z 4 czerwca 2009. Nr 84, poz. 709.

24 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 9 czerwca 2009. Nr 87, poz. 727.