e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2009 roku 2009-07-14


W czerwcu 2009 r. bezrobocie rejestrowane (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosło 10,7% . W porównaniu do maja 2009r. spadło o 0,1 punktu procentowego.

Spadek stopy bezrobocia w czerwcu 2009r. (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu proc.) odnotowano w 14 województwach. Najsilniejszy, na poziomie 0,3 punktu był w województwach:

 • lubelskim,
 • opolskim,
 • podlaskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • zachodniopomorskim.
Natomiast wskaźnik bezrobocia w czerwcu 2009r. pozostał na takim samym poziomie jak w maju w dwóch województwach:

 • lubuskim,
 • mazowieckim.
W porównaniu, w czerwcu 2008 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 9,4% i był o 0,4 punktu proc. niższy niż w maju 2008 roku.


Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2009 wyniosła 1 659,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca maja 2009 spadła o 24,1 tys. osób ( o 1,4%).

W takim samym okresie 2008 roku (czerwiec – maj) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 70,3 tys. osób (o 4,6%).


Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • lubelskim o 3,3% (o 3,6 tys. osób);
 • podlaskim o 2,8% (o 1,5 tys. osób);
 • opolskim o 2,7% (o 1,1 tys. osób);
 • zachodniopomorskim o 2,5% (o 2,2 tys. osób).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2009 wyniosła 78,4 tys. W porównaniu do maja spadła o 6,6 tys. (o 7,8%).
Dla porównania w czerwcu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 104,6 tys. ofert czyli o 0,2 tys. więcej niż w maju 2008.

Względny (procentowy) spadek ofert pracy w czerwcu 2009 roku odnotowano w 13-tu województwach, a największy był w województwie lubuskim (o 16,2%).
W województwach podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim liczba zgłoszonych ofert była wyższa niż w maju 2009r.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej