e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy wykaz chorób zawodowych 2009-07-14


Weszło już w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869). Przygotowanie nowego rozporządzenia było potrzebne, ponieważ poprzednie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r. utraciło moc (sygn. P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740).

Nowe rozporządzenie zawiera zamknięty wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania u pracownika takiego schorzenia. W przypadku niektórych chorób, np. raka płuc czy oskrzeli, termin nie będzie wskazany, ponieważ będzie on ustalony indywidualnie.
Rozporządzenie określa również, że podejrzenie choroby zawodowej trzeba zgłaszać powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub inspektorowi pracy. To inspektor kieruje takiego pracownika na badanie w celu określenia choroby. Orzeczenie będzie wydawać lekarz medycyny pracy zatrudniony w klinikach i poradniach uniwersytetów medycznych, wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy lub w szpitalach, w których pracownik był leczony. O chorobach zakaźnych mogą orzekać poradnie chorób zakaźnych w wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

Źródło: Gazeta Prawna