e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe centra urazowe 2009-07-14


Do 2013 roku kilkanaście oddziałów ratunkowych ma zostać przekształconych w centra urazowe.

Posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk sejmowy nr 2122).
Zgodnie z rządową propozycją, niektóre szpitale do końca 2013 roku będą miały czas na przekształcenie oddziałów ratunkowych w centra urazowe. Ewa Kopacz, minister zdrowia poinformowała, że powstanie od 10 do 12 takich ośrodków. Dzięki nim pacjenci, którzy tam trafią, będą mieli zapewniony szybki dostęp do specjalistycznych badań diagnostycznych w jednym miejscu. W centrach mają być udzielane świadczenia przez lekarzy praktycznie wszystkich specjalności.

Urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych zgonów w Polsce. Co roku obrażeniom ciała ulega około 3 mln osób. Spośród nich 300 tys. wymaga hospitalizacji, a 30 tys. umiera.

Źródło: Gazeta Prawna