e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnych 2009-07-14


Samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Do 15 lipca trwa nabór wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami II, którym zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób .
Z programu mogą korzystać samorządy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie medyczne i starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do placówek rehabilitacyjnych, kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych.
Można również otrzymać częściową refundację zakupu lub przystosowania samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych i środki na modernizację lub rozbudowę budynków z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej.

W 2009r. PFRON przeznaczył na ten cel 330 mln zł.

Źródło: Gazeta Prawna