e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niepełnosprawni mogą wchodzić z psem do urzędów i sklepów 2009-07-14


Osoba niepełnosprawna może wchodzić do banku, urzędu, szkoły czy restauracji z psem przewodnikiem oraz może skorzystać ze wszystkich środków transportu.

Od 19 czerwca 2009 roku zarządcy obiektów użyteczności publicznej lub środków transportu publicznego muszą pozwolić osobom niepełnosprawnym na wstęp wraz z psem asystującym. Niepełnosprawni mogą wejść z psem m.in. do szpitali, szkół, sklepów, banków, restauracji i urzędów. Z psem mogą również korzystać ze wszystkich środków komunikacji, w tym również samolotów. Jest to zgodne z ustawą z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 223, poz. 1463), która weszła w życie 19 czerwca 2009r.
Zarządcy budynków administracji publicznej mieli pół roku na przystosowanie do ogłoszonych przepisów.

Zgodnie z ustawą pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, ale nie musi być na smyczy i nosić kagańca. Za szkody, które pies wyrządzi w obiekcie użyteczności publicznej, odpowiedzialność poniesie niepełnosprawny właściciel.

Źródło: Gazeta Prawna