e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Coraz więcej niepełnosprawnych pracuje 2009-07-14


Pracodawcy zatrudniają coraz więcej niepełnosprawnych, a PFRON dofinansowuje ich wynagrodzenia.

W 2008 roku co piąty niepełnosprawny w wieku produkcyjnym miał pracę.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne mogą otrzymać znaczną pomoc finansową. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych częściowo sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych i częściowo zapłaci za ich wynagrodzenia. Z dofinansowania, które funkcjonuje od 2004 roku mogą skorzystać zakłady pracy chronionej i pracodawcy z otwartego rynku pracy. W 2004 roku pracowało u wszystkich pracodawców 201 tys. niepełnosprawnych, a w 2008 roku – 220 tys. osób.
O wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych decyduje zwłaszcza rodzaj choroby, która uniemożliwia ich zatrudnienie. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, choroby narządu ruchu i narządu wzroku. Pracodawcy nie zatrudniają niepełnosprawnych również ze względu braku ich wykształcenia.

O problemach z zatrudnianiem niepełnosprawnych dyskutowano w trakcie seminarium Rynek otwarty dla wszystkich zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie.

Źródło: Gazeta Prawna