e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-07-14


3 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 26 czerwca 2009r. Nr 99, poz. 825.