e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2009 roku 2009-08-18


W lipcu 2009r. stopa bezrobocia wyniosła 10,8%. W porównaniu do czerwca 2009r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2009 r. wyniosła 1 676,9 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2009 r. wzrosła o 18,2 tys. osób (1,1 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2009 r. wyniosła 10,8% i w porównaniu do czerwca 2009r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W lipcu 2008 roku wyniosła 9,2%.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu) odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie podkarpackim (0,3 punktu), które było też województwem o najsilniejszym względnym spadku liczby ofert oraz jednym z województw o najsilniejszym względnym wzroście liczby bezrobotnych.
W województwie opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim wskaźnik natężenia bezrobocia w odniesieniu do czerwca 2009r. nie uległ zmianie.
Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2009 r. wyniosła 1 676,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca czerwca 2009 r. wzrosła o 18,2 tys. osób (1,1 %).
W analogicznym okresie 2008 roku (lipiec – czerwiec) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 32,4 tys. osób (o 2,2%).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • podlaskim o 2,5% (o 1,3 tys. osób);
  • podkarpackim o 2,0% (o 2,5 tys. osób);
  • mazowieckim o 1,8% (o 3,6 tys. osób).

Tylko województwie zachodniopomorskim liczba bezrobotnych w porównaniu do czerwca 2009r. nieznacznie spadła (o 0,1 tys. osób, tj. o 0,1%).

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2009 r. wyniosła 78,2 tys. W porównaniu do czerwca 2009r. spadła o 0,7 tys. (o 0,8%). Z kolei w lipcu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 107,9 tys. ofert czyli o 3,3 tys. więcej niż w czerwcu 2008 r.
Względny (procentowy) spadek liczby ofert pracy w lipcu 2009 roku w porównaniu do czerwca 2009 roku odnotowano w 10-ciu województwach. Największy względny był w województwie podkarpackim (o 27,2%, tj. o 1,1 tys. ofert).
W pozostałych 6-ciu województwach miał miejsce wzrost liczby ofert pracy, a największy względny, w województwie lubelskim (o 18,6%, tj. o 0,7 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej