e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Za zdrowie uczniów odpowiada lekarz rodzinny 2009-08-18


Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Minister zdrowia miał obowiązek przygotować projekt ze względu na uchwalenie tzw. ustawy koszykowej czyli ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach – Dz.U. nr 118, poz. 989.

Projekt rozporządzenia określa m.in., że odpowiedzialność za sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą należy m.in. do obowiązków lekarza rodzinnego, lekarza dentysty, pielęgniarki szkolnej, higienistki, ale także rodziców oraz dyrektora szkoły. Gdy gabinet lekarski lub pielęgniarski znajduje się na terenie szkoły, to tam przechowywana jest dokumentacja medyczna ucznia. Jeżeli szkoła nie ma gabinetu, opieka profilaktyczna powinna być zapewniona uczniom przez lekarza i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu prowadzenia przez nich praktyki tam również znajduje się dokumentacja medyczna uczniów.
NFZ ma obowiązek przekazywać wojewodom nazwę i adres świadczeniodawców, którzy zapewnią uczniom opiekę zdrowotną, miejsce jej udzielania oraz liczbę uczniów przypadających na jednego świadczeniodawcę.

Źródło: Gazeta Prawna