e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe zasiłki rodzinne 2009-08-18


Rząd przyjął rozporządzenie, które dotyczy wysokości świadczeń rodzinnych oraz dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej, który stanowi podstawę do ubiegania się o nie.

Rząd utrzymał swoje dotychczasowe propozycje, które przedstawiono na posiedzeniu w maju i skierowano do uzgodnienia w Komisji Trójstronnej. Tym sposobem od listopada o 40 proc. wzrosną zasiłki rodzinne. Wyniosą one:

  • 68 zł za dziecko do piątego roku życia,
  • 91 zł za dziecko powyżej 5 lat,
  • 98 zł za osoby od 18 do 24 roku życia.
Zmianie nie ulegnie przez kolejne trzy lata wysokość progów dochodowych, które uprawniają do świadczeń. Do 2012 roku kryterium dochodowe będzie nadal wynosić 504 zł na osobę w rodzinie oraz 583 zł, gdy wychowuje ona dziecko niepełnosprawne.

Przyjęte przez rząd rozporządzenie nie bierze pod uwagę przygotowanych przez resort pracy propozycji wyższych kryteriów dochodowych, które miały wynieść 539 zł i 624 zł.

W 2004 roku, kiedy nowa ustawa wchodziła w życie, zasiłki rodzinne dostawało 5,55 mln dzieci, a w 2009 roku już 3,26 mln. Na propozycje podwyższenia progów dochodowych nie zgodziło się Ministerstwo Finansów ze względów oszczędnościowych.
Rząd przyjął natomiast propozycję wyższego świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrośnie ono z 420 do 520 zł.
Od listopada nie zmieni się natomiast wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: Gazeta Prawna