e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nie będzie nowych zasad wymiany i limitu dopłat do sprzętu dla niepełnosprawnych 2009-08-18


Nie będzie nowych zasad wymiany i limitu refundacji sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych.

Z końcem sierpnia, musi wejść w życie aż 13 rozporządzeń, określających wykazy świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych (tzw. koszyki). Jedno z tych rozporządzeń ma określać wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zakup których jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pomimo, że projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany i przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych, nie wejdzie w życie od 31 sierpnia. Tym samym nadal będą obowiązywać przepisy z 2004 roku.
Środowiska, które reprezentują osoby niepełnosprawne są oburzone działaniem resortu zdrowia, gdyż prace nad nowymi przepisami trwały od 2008 roku. Na początku 2009 roku odbyła się komisja uzgodnieniowa, podczas której zostało zgłoszonych wiele uwag do projektu.
Nowy projekt rozporządzenia w sprawie wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych miał zmienić częstotliwość jego wymiany oraz limity dopłat dla pacjentów.
Dodatkowo NFZ zmniejszył środki, jakie miał w tym roku przeznaczyć na refundacje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Będzie ich o 1,7 mln zł mniej, niżj zaplanował wcześniej.

Źródło: Gazeta Prawna