e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego 2009-08-18


Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący kierowania na leczenie uzdrowiskowe, który ma zacząć obowiązywać pod koniec sierpnia.

Jeżeli wejdzie on w życie, to zastąpi rozporządzenie z 2004 roku, które określa zasady korzystania z leczenia w uzdrowiskach.
Nowy projekt nie uwzględnia wysokości dopłat za zakwaterowanie w sanatorium, jakie ponoszą kuracjusze. Będą one określone w odrębnym akcie prawnym.
Resort zdrowia proponuje również doprecyzowanie przepisów określających zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Według projektu osoby dorosłe mogłyby korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zalecenie to nie dotyczy dzieci.
Projekt rozporządzenia określa, że to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego czyli taki, który ma podpisany kontrakt z NFZ będzie wystawiał skierowanie do sanatorium. Skierowanie jest wysyłane do NFZ, który dokonuje jego rejestracji i po wpisaniu go do specjalnego rejestru, otrzymuje ono numer. Następnie NFZ ocenia je i weryfikuje. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skierowania, informację o tym fakcie przekazuje się pacjentowi.

Źródło: Gazeta Prawna