e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Szpitale mają jeszcze czas na spełnienie wymogów technicznych i sanitarnych 2009-08-18


Szpitale mają dodatkowe trzy lata, aby dostosować swoje budynki i pomieszczenia do nowych wymogów sanitarnych i technicznych.

Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na zmianę daty, do której wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą spełniać wymogi techniczne i sanitarne, które określa Minister Zdrowia w rozporządzeniu z 2006 roku. Według dotychczasowej wersji rozporządzenia w tej sprawie szpitale miały mieć na to czas do końca 2012 roku. Po 2012 roku te placówki, które nie dostosowałyby swoich budynków, pomieszczeń, a także wyposażenia do jego wymogów, nie mogłyby udzielać świadczeń zdrowotnych.
Podczas konsultacji nad nowelizacją rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na złagodzenie części wymogów, jak również na wydłużenie okresu dostosowawczego o trzy lata. Tak więc właściciele szpitali, przychodni i gabinetów mają na to czas do końca 2015 roku. Związek Powiatów Polskich, który negocjował w sprawie przesunięcie terminu wdrożenia wymogów, chciał, aby świadczeniodawcy mieli na to czas do końca 2022 roku. Jednak resort zdrowia się na to nie zgodził.

Projekt rozporządzenia oprócz zmiany daty wdrożenia nowych wymogów sanitarnych i technicznych zawiera przepis o rezygnacji z opisywania w bardzo szczegółowy sposób wszystkich niezbędnych zmian budowlanych, jakie powinny przeprowadzić placówki ochrony zdrowia.

Źródło: Gazeta Prawna