e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Recepty wciąż bez znaków wodnych 2009-08-18


Marek Twardowski, wiceminister zdrowia poinformował, że w najbliższych dniach do konsultacji zewnętrznych zostanie przekazany projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Prace nad nim trwają już ponad rok, a Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że nowe druki recept z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak znaki wodne, będą obowiązywać od kwietnia.
Lepiej zabezpieczone recepty miały zwłaszcza ograniczyć ich fałszowanie. Jednak po dokładnym zbadaniu przez resort zdrowia skali fałszowania recept okazało się, że koszt wyprodukowania nowych recept byłby wyższy od strat, które wynikają z ich fałszowania.
Projekt rozporządzenia dotyczący recept lekarskich określi tylko ich wygląd (kształt, wielkość) oraz dokładnie informacje, jakie muszą być na nich wpisane przez lekarza. Nie znosi obowiązku zamieszczania np. numeru PESEL pacjenta.

Źródło: Gazeta Prawna