e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-08-18


4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 20 lipca 2009. Nr 114, poz. 950.

5 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Dz.U. z 21 lipca 2009. Nr 115, poz. 973.

12 sierpnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach. Dz.U. z 28 lipca 2009. Nr 118, poz. 989.

14 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Dz.U. z 30 lipca 2009. Nr 119, poz. 996.