e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-08-18


19 sierpnia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 4 sierpnia 2009. Nr 122, poz. 1007.