e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2009 roku 2009-09-14


Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2009 roku wyniosła 10,8%. W porównaniu do lipca 2009 roku nie uległa zmianie. W sierpniu 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,1%.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,1 punktu) odnotowano w 10-ciu województwach. W pozostałych 6-ciu natężenie bezrobocia w porównaniu do lipca 2009r. nie zmieniło się.

Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2009 roku wyniosła 1690,1 tys. osób. W porównaniu do końca lipca 2009 roku wzrosła o 14,0 tys. (0,8%). W analogicznym okresie 2008 roku (sierpień – lipiec) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 18,5 tys. osób (o 1,3 %).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • podlaskim - o 2,2% (o 1,2 tys.);
  • pomorskim - o 1,8% (o 1,5 tys.);
  • małopolskim - o 1,5% (o 1,7 tys.);
  • opolskim - o 1,5% (o 0,6 tys.);
Nieznaczny spadek liczby bezrobotnych odnotowano tylko w województwie lubelskim – o 0,4% (o 0,4 tys. osób).

Z informacji z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu 2009r. spowodowany był prawdopodobnie:

  • rejestracją osób powracających do bezrobocia, po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych;
  • rejestracją tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Do wzrostu bezrobocia przyczyniła się również rejestracja osób, które chciały otrzymać świadczenia zdrowotne. W niektórych województwach (m.in. w mazowieckim i lubelskim) nadal obserwuje się wzrost rejestracji osób, które wcześniej prowadziły jedno lub kilkuosobową działalność gospodarczą.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2009 r. wyniosła 78,9 tys. W porównaniu do lipca 2009r. spadła o 0,8 tys. (o 1,1%). W sierpniu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 98,8 tys. ofert czyli. o 9,1 mniej niż w lipcu 2008 roku.

Względny (procentowy) spadek liczby ofert pracy w sierpniu 2009 roku w porównaniu do lipca 2009 roku odnotowano w 10-ciu województwach. największy względny był w województwie świętokrzyskim - o 16,1% (o 0,6 tys. ofert). Z kolei najsilniejszy wzrost liczby ofert pracy odnotowano w województwie śląskim – o 13,9% czyli. o 1,3 tys. ofert.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej