e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostęp do usług medycznych nie ulegnie zmianie 2009-09-14


31 sierpnia weszło w życie 13 rozporządzeń koszykowych. Nie zmieniają one jednak zakresu nieodpłatnych usług medycznych.

Rozporządzenia mają głównie stanowić informację dla pacjentów, jakie świadczenia należą im się nieodpłatnie, bo za nie płaci NFZ.
Minister Zdrowia, Ewa Kopacz podkreśla, że rozporządzenia uwzględniają wszystkie świadczenia, które dotychczas były finansowane ze środków publicznych, bo taka była rekomendacja Rady Akredytacyjnej.
Koszyk świadczeń nie ogranicza dostępu do świadczeń, ale i tak jest krytykowany przez część stowarzyszeń pacjentów. Niezbyt pozytywnie oceniono rozporządzenie, które zawiera wykaz środków ortopedycznych. Prace nad jego nowelizacją trwały od początku roku. Projekt miał zwiększyć limity refundacji środków ortopedycznych, jednak w końcu resort zdrowia nie zmienił rozporządzenia.
Tomasz Michałek, dyrektor Programu Prospołecznego NTM – Normalnie Żyć tłumaczy, że utrzymywanie obecnej sytuacji w tym zakresie jest korzystne dla importerów, którzy za sprowadzany z Dalekiego Wschodu kicz będą nadal otrzymywać nieproporcjonalną zapłatę.
Również przedstawiciele firm ubezpieczeniowych nie są zadowoleni z rozporządzeń. Liczyli, że będzie to impuls do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Rozporządzenia koszykowe mają być aktualizowane w połowie 2010 roku. Wówczas do koszyka będą rekomendowane tylko te świadczenia, które przejdą ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Źródło: Gazeta Prawna