e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Mniej pieniędzy dla dziecięcych hospicjów 2009-09-14


W 2010 roku nie zmienią się standardy leczenia dziecka w hospicjum.

Standardy leczenia dzieci, które wymagają domowej opieki paliatywnej są określone w rozporządzeniu w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tzw. rozporządzenie koszykowe). Nie zostały one jednak znowelizowane pomimo prac w tym zakresie w resorcie zdrowia.

Już po raz drugi rzecznik praw dziecka interweniował u Ewy Kopacz, minister zdrowia.
Zdaniem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, rozporządzenie nie definiuje, czym jest opieka paliatywna. Z kolei kwalifikacje lekarzy, którzy mogą ją sprawować nad dziećmi zostały tak określone, że opieka ta będzie mogła być prowadzona przez innego specjalistę niż pediatra, który przeszedł jedynie krótkie szkolenie z tego zakresu.

Eksperci uważają, że nierozdzielenie standardów opieki na dziećmi i dorosłymi wpływa negatywnie na poziom wyceny udzielanych świadczeń.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna