e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Asystent osoby niepełnosprawnej 2009-09-14


Już od kilku lat zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego. Tymczasem asystenci pracują zazwyczaj w domu i najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej, a nie w szkole.

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do ministra edukacji narodowej, Katarzyny Hall, w sprawie zmiany prawa, która pozwoliłaby na zatrudnianie indywidualnego asystenta, który pomoże niepełnosprawnemu dziecku podczas nauki w szkole lub przedszkolu.
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzięki dodatkowej pomocy więcej dzieci niepełnosprawnych uczęszczałoby do szkoły.
Rzecznik praw dziecka podkreśla, że w wielu gminach organizacje pozarządowe, powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej opracowały nawet zasady pracy takich asystentów. Tymczasem o pomoc dla dziecka w szkole rodzice muszą się starać sami. Rzecznik sugeruje, aby utworzyć instytucję asystenta, który byłby do dyspozycji dziecka przez odpowiednią liczbę godzin i pomagał dziecku w funkcjonowaniu w szkole lub przedszkolu i realizowaniu programu nauczania.

Źródło: Gazeta Prawna