e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ulga rehabilitacyjna 2009-09-14


Niepełnosprawni lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, mogą w rocznym PIT odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, a także wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jednak, czy opłaty za rehabilitację społeczną i dojazdy na nią można wziąć pod uwagę w zeznaniu?

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy uważa, że celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Zazwyczaj odbywa się ona obok lub po przeprowadzonej już rehabilitacji medycznej. Dominika Dragan-Berestecka podkreśla, że wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie zostały ograniczone tylko do form rehabilitacji medycznej.
Zgodnie z wyrokiem NSA z 27 listopada 1996 r. (sygn. akt SA/Łd 2682/95), rehabilitacja osób niepełnosprawnych obejmuje zespół działań, zwłaszcza organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, które zmierzają do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Tak więc wydatki osoby niepełnosprawnej, np. na używanie samochodu na dojazdy na zabiegi rehabilitacji społecznej, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja społeczna odbywa się poprzez uczestniczenie osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych

Źródło: Gazeta Prawna