e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Unieszkodliwianie odpadów medycznych 2009-09-14


Podkomisja sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zadecydowała, że odpady medyczne będzie można unieszkodliwić przez sterylizację, ale potem muszą zostać spalone.

Zmiana wprowadzona przez posłów do rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpadach oznacza, że alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych pozostaną tylko na papierze. Ministerstwo Środowiska, które przygotowało projekt nowelizacji, chciało pozwolić na inne sposoby postępowania z odpadami medycznymi.
Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego tłumaczy, że obecna sytuacja podnosi koszty ich funkcjonowania, bo nawet 30 zł może kosztować spalenie jednego kilograma odpadów. Natomiast koszt unieszkodliwienia takiego odpadu metodami alternatywnymi wynosi od trzech do czterech złotych za kilogram. Decyzja posłów świadczy o tym, że nawet unieszkodliwione przez sterylizację odpady nadal nie będą traktowane jako odpady komunalne.

Źródło: Gazeta Prawna