e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Coraz mniej zakładów pracy chronionej 2009-09-14


Jest coraz mniej zakładów pracy chronionej, i będzie ich jeszcze mniej, ponieważ od 2010 roku otrzymają one taką samą pomoc z PFRON, jak inne firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych.

Państwowa Inspekcja Pracy podała, że w 2008 roku tylko 57 firm ubiegało się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Dla porównania jeszcze w 2005 roku o jego przyznanie starało się 469 przedsiębiorstw. ZPChr, w przeciwieństwie do innych firm, muszą m.in. zapewnić pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Mają tez obowiązek przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tadeusz Brol z katowickiej firmy Era, która posiada status ZPChr tłumaczy, że są to duże wydatki, zwłaszcza dla firm, które dopiero starają się o status ZPChr.

Od czerwca 2009 roku zakłady pracy chronionej mogą ubiegać się jednak o dodatkową pomoc czyli o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy zakładu, transportu osób niepełnosprawnych oraz kosztów administracyjnych. Refundowane są tylko te dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy narzekają, że przepisy dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych często się zmieniają, a to utrudnia prowadzenie firmy. Zakłady pracy chronionej są również częściej kontrolowane. Tak więc między innymi z tego powodu już teraz ze statusu ZPChr rezygnuje wiele firm. PIP podała, że w ciągu czterech ostatnich lat ich liczba zmniejszyła się o 21 proc. Coraz więcej niepełnosprawnych pracowników jest zatrudnianych w firmach z otwartego rynku pracy. Dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokazują, że w maju 2009 r. ponad 8 tys. takich przedsiębiorstw zatrudniało 48,1 tys. niepełnosprawnych. W ciągu roku liczba pracodawców, którzy zatrudniają tych pracowników wzrosła o 24 proc. (a liczba pracowników – o 23 proc.).

Źródło: Gazeta Prawna