e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej w szkole 2009-09-14


Od września szkoły mają obowiązek organizowania zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, które mogą prowadzić ratownicy oraz lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w systemie ratownictwa. Od 2010 roku takie zajęcia będą mogli prowadzić także nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie.

Zasady i warunki uzyskiwania przez nauczycieli niezbędnych kwalifikacji określa rozporządzenie ministra zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. nr 139, poz. 1132). Według rozporządzenia nauczyciele, którzy chcą prowadzić takie zajęcia będą musieli ukończyć specjalny kurs, zdać egzamin i zdobyć specjalne zaświadczenie potwierdzające ich umiejętności w tym zakresie. Zaświadczenie będzie ważne tylko przez pięć lat, ze względu na to, że co pięć lat zmieniają się wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Źródło: Gazeta Prawna