e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-09-14


1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. Dz.U. z 3 września 2009. Nr 143, poz. 1173.